15/03/2018 Full Day Offshore

 

1 Sailfish - 2 Yellowfin tuna - 1 Mahi-mahi


14/03/2018 Full Day Offshore 

 

Yellowfin tuna - Mahi-mahi


12/03/2018 Full Day Offshore

 

Sailfish - Yellowfin tuna


11/03/2018 Full Day Offshore

 

Sailfish - Yellowfin tuna


10/03/2018 Halfday Inshore

 

Roosterfish


08/03/2018 3/4 Day Inshore

 

Roosterfish


07/03/2018 Halfday Inshore

 

1 Roosterfish


05/03/2018 Halfday Inshore

 

1 big Roosterfish


03/03/2018 Full Day Off Shore

 

1 Marlin - 4 Yellowfin Tuna


02/03/2018 - Halfday In Shore

 

8 Mackerels


27/02/2018 - 3/4 Off Shore

 

Sailfish - Yellowfin Tuna


26/02/2018 - Full Day Off Shore

 

5 Yellowfin Tuna


21/02/2018 - Full Day Off Shore

 

2 Sailfish - 7 Yellowfin Tuna


20/02/2018 - Full Day Off Shore

 

2 Mahi-mahi - 2 Yellowfin Tuna

17-18-19/02/2018 - 2 Full Day In Shore - 1 Full Day Off Shore

 

Sailfish - Barracuda


16/02/2018 - Full Day Off Shore

 

5 Sailfish

15/02/2018 - Full Day Off Shore

 

4 Sailfish


13/02/2018 - Full Day In Shore

2 Mackerels - 3 Amber Jack


11/02/2018 - 3/4 Day Off Shore

 

 2 Sailfish - 1 Mahi-mahi


09/02/2018 - 3/4 Day In Shore

 

2 Mackerels - 1 Amber Jack


06/02/2018 - Full Day Off Shore

3 Sailfish - 1 Mahi-mahi - 1 Yellowfin Tuna


05/02/2018  - Full Day Off Shore

 

10 Sailfish

 


04/02/2018 - Full Day Off Shore

 

3 Sailfish - 3 Mahi-mahi

 


01/02/2018 - Full Day Off Shore

 

2 Sailfish - 8 Yellowfin Tuna

 


30/01/2018 - Full Day Off Shore

 

2 Marlin - 4 Sailfish 

 


26/01/2018 - Full Day Off Shore

 

2 Sailfish - 1 Mahi-mahi

 


25/01/2018 - Half Day In Shore

 

9 Red Snapper

 


22/01/2018 - Half Day In Shore

 

2 Roosterfish - 2 Needlefish - 2 Red Snapper - 2 Amber Jack


21/01/2018 - Full Day Off Shore

 

1 Sailfish - 1 Mahi-mahi

 


20/01/2018 - Full Day Off Shore

 

1 Marlin -1 Sailfish -3 Mahi-mahi

 


18/01/2018 - Full Day Off Shore

 

1 Marlin

 


17/01/2018 - Full Day Off Shore

 

1 Sailfish

 


16/01/2018 - Full Day Off Shore

 

1 Marlin -  1 Mahi-mahi

 


13/01/2018 - Full Day Off Shore

 

1 Marlin (~400kg ) - 1 Mahi-mahi

 


08/01/2018 - Full Day Off Shore

 

1 Marlin - 1 Sailfish - 4 Mahi-mahi 

 


07/01/2018 - Full Day Off Shore

 

2 Marlin - 9 Yellowfin Tuna - 1 Mahi-mahi

 


06/01/2018 - Full Day Off Shore

 

1 Mahi-mahi

 


04/01/2018 - Half Day In Shore

 

5 Roosterfish - 1 Red Snapper

 


02/01/2018 - Half Day In Shore

 

2 Roosterfish - 10 Amber Jack  - 1 Tripletail

 


29/12/2017 - Half Day In Shore

 

1 Roosterfish - 1 Red Snapper - 1 Needlefish

 


28/12/2017 - Full Day Off Shore

 

1 Marlin -1 Sailfish -1 Mahi-mahi - 1Yellowfin Tuna

 


27/12/2017 - 3/4 Day In Shore

 

3 Roosterfish - 2 Red Snapper - 3 Needlefish